[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท)

ตามประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา ที่ได้กำหนดรับสมัครออกไปถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการสมัครจ่าหน้าซองมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง บนขวา สมัครงานตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) โดยจะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้นั้นโดยเด็ดขาด หรือ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร _ชื่อ – สกุล (ตัวอย่างเช่น นิติกร _ นายใจดี มีสุข) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดในรูปแบบ “PDF File” จำนวน ๑ File เท่านั้น และต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ MB โดยส่งมาที่ E-Mail: paweensutha@gmail.com หรือ๓.๑.๓ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กองความร่วมมือและ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ 

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

อย่างไรก็ดี กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองดังกล่าว ต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563