[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถล่งเอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงความประสงค์ขอโอน มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม ชั้น ๑

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

(วงเล็บมุมชอง “รับโอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๗ หรืออีเมล hrm@fpo.go.th ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนได้ที่ http://www.fpo.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสแกนผ่านช่องทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563