[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 30 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563