[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรชัดจ้างเป็นพนักงาน ราขการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120000-218400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 80000-163800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 36000-60000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24000-98280 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000-10000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,000-218,400
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ( สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(3) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
(4) ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงคมนาคม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563