[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดสตูล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ข่วุยนายข่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายข่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: ผู้ข่วุยนายข่างโยธา,ผู้ช่วยนายข่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สตูล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ขั้น ๑) ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074712380

ต่อ 1102-3 หรือทางเว็บไซด์ www.satunpao.go.th สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 2019) ขอให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัยในการสมัคร สอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563