[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ก.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ก.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมปศุสัตว์ และคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผนวง ง ข้อ ๒ (๒.๑) การสรรหาและเสือกสรรหาบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครด้วยตนเอง และให้ยื่นใบ สมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 27 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563