งานใหม่ล่าสุด!!

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ-กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักอนามัยรับผิดชอบ ในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ-กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กทม. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563