งานใหม่ล่าสุด!!

กระทรวงสาธารณสุข [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 255 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 255 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

อัตราว่าง : 255 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

หน่วยงาน ตำแหน่ง วันรับสมัคร อัตราว่าง ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นักจัดการงานทั่วไป 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล 13-19 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13-17 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นักจัดการงานทั่วไไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล 8-14 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นักวิชาการสาธารณสุข 13-19 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก นักวิชาการสาธารณาุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ 13-19 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นักจัดการงานทั่วไป 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12-16 ก.ค.64 3 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 6 LINK
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นักวิชาการสาธารณสุข 12-16 ก.ค.64 5 LINK

ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 255
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563