[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดตรัง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการ บริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง]  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการเลือกสรร ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัครที่ wvwv.doe.go.th/trang พร้อมยื่นใบสมัครเอกสารหลักฐานการสมัคร และแนบแฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับส่งผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น ๒ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง92000 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075214027

วงเล็บมุมชอง “สมัครพนักงานราชการ” และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน จัดหางานจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๔๐๒๗ – ๘

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรัง]

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563