งานใหม่ล่าสุด!!

สนจ.อำนาจเจริญ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สนจ.อำนาจเจริญ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

สนจ.อำนาจเจริญ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไชเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ร& กันยายน ๒๕๕๒ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัด อำนาจเจริญ ที่ ๑๓๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๓๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ชองพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ราชการเฉพาะกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๔๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๖๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และคำสั่งจังหวัด อำนาจเจริญ ที่ ๑๔๑๙/๖๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จีงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.อำนาจเจริญ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.อำนาจเจริญ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563