[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 417/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครของแต่ละจังหวัด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สถานที่รับสมัคร จำนวน ประกาศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 6 อัตรา คลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา คลิกที่นี่

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563