[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

แชร์ให้เพื่อน

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแนห่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/8818 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 98/1 ถ.ขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563