งานใหม่ล่าสุด!!

ติวเข้มสอบ ศอ.บต.

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวเข้ม เจาะข้อสอบ

ศอ. บต.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คอร์สรับรองผล
 • รับสมัคร 1- 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อ 12 มีนาคม 2564
 • รับสมัคร ทั้งผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว
 • และ ยังสอบไม่ผ่าน และเมื่อสอบผ่าน ภาค ข. จะได้ไปสอบ ก.พ. พิเศษ ( คาดว่าการจัดสอบ ก.พ. รอบที่3 15 สิงหาคม 64)

ท่านจะได้รับ

Facebook Live
การติวเพิ่มเติม

การติวเพิ่มเติม พิเศษ + รับชมคลิปวีดีโอเพิ่มเติม ใน ห้องติวFB online
ติดตามวันเวลาติว ที่นัดหมาย. ในห้องFB

Flash Drive
Flash Drive

USB flash drive บันทึกการติว ทบทวนได้เสมือนมาติวสด
จัดส่ง เมื่อประกาศสอบประจำปี ออก หลังบันทึกเสร็จช่วงการสอบปีนั้น ทันสมัย ข้ามคะแนนคู่แข่ง

คาดว่า มีติวสด ก่อนสอบ
ที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หาดใหญ่

การติวรับรองผล ศอ.บต.

ประกันผลสอบประเภท 1 (ชั้น 1)

สมัครติวได้ก่อน ล่วงหน้า ติวทันที
ก่อนเปิดรับสมัครสอบ. แจ้งตำแหน่งสอบภายหลังได…..”โดยทางสถาบันจะให้คำแนะนำ ตำแหน่งตรงตามวุฒิท่าน”

1) ติวได้ก่อนเปืดรับสมัคร ไม่รีรอ ติวเจาะ ตำแหน่ง ที่ วุฒิท่านสมัครสอบได้
2) เลิอกตำแหน่ง ที่เปิดสมัครสอบภายหลัง

เข้าสอบคะแนนสอบไม่ผ่าน (ตก) รับรองผลสูงสุด
“คืนเงินทั้งหมดที่สมัครติว”

ไม่รับรองผล
กรณีผู้สมัครสอบ ขาดคุณสมบัติการสมัครสอบ หรือ สมัครสอบไม่ตรงคุณวุฒิ ก่อนสมัครควรขอคำแนะนำตจากสถาบัน

อัตราค่าติว

ศิษย์ใหม่

4,900 บาท

จากราคาปกติ 4,900 บาท

บุคคลทั่วไปไม่เคยติวหรือสั่งซื้อคู่มือกับแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

4,500 บาท

จากราคาปกติ 4,900 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแนะนำมา

4,700 บาท

จากราคาปกติ 4,900 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

ประกันผลสอบประเภท 2 (ชั้น 2)

รับรองผลสูงสุด สอบไม่ผ่าน คืนเงิน 50%

1) มีเวลา ติวกับสถาบัน นับจาก วันสมัครติวจนถึงวันสอบ ไม่น้อย กว่า 30 วัน
2) มี test รายบุคคล ส่งคำตอบกลับ มาไม่น้อยกว่า60 % ของ จำนวน Test เช่น test มี 10 ชุด ต้องส่ง อย่างน้อย 6 ชุด
3) test สอบ ครั้งสุดท้าย ต้องส่ง มา ภายใน กำหนด( ปกติ 5 วันนับถัดจาก test หรือ ตามเวลาและวันที่ ที่ระบุในtest)

อัตราค่าติว

TEST มี รางวัล

ศิษย์ใหม่

3,900 บาท

จากราคาปกติ 3,900 บาท

บุคคลทั่วไปไม่เคยติวหรือสั่งซื้อคู่มือกับแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

3,500 บาท

จากราคาปกติ 3,900 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแนะนำมา

3,700 บาท

จากราคาปกติ 3,700 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

ประกันผลสอบประเภท 3 (ชั้น 3)

✔️ติวรับรองผล ไม่ผ่านรับเงินชดเชย
✔️หากสอบไม่ผ่าน คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 50

อัตราค่าติว

TEST มี รางวัล

ศิษย์ใหม่

2,500 บาท

จากราคาปกติ 2,500 บาท

บุคคลทั่วไปไม่เคยติวหรือสั่งซื้อคู่มือกับแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

1,900 บาท

จากราคาปกติ 2,500 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแนะนำมา

2,200 บาท

จากราคาปกติ 2,500 บาท

แสดงบัตร/หลักฐานศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่รอให้บริการมากกว่า –

ID LINE : @actgroup

หรือ โทร. 02-077-4215,081-445-1423,062-670-5447

ID LINE @actgroup

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป

ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 51/3 หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
– สะดวกในการสอบ-

ข้อสอบ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. ภาค ข แนวข้อสอบ ศอ.บต. เฉลย แนวข้อสอบ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ศอ.บต. เฉลยข้อสอบ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. หนังสือ คู่มือ ศอ.บต. หนังสือ สอบ ศอ.บต. ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต. แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แนวข้อสอบ ศอ.บต. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต. 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ศอ.บต. หนังสือ เตรียม สอบ ศอ.บต. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563