คอร์ส กวดเข้ม กรมธนารักษ์

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คอร์ส กวดเข้ม

กรมธนารักษ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ,นระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว
 • รับสมัครสอบ 31 มีค.-27 เม.ย 64
 • ประกาศรายชื่อ 30 เมษายน 64

ท่านจะได้รับ

Facebook Live
Facebook Live

ลิงค์ เข้าติวทบทวน รับชมวีดีโอการติวและ นัดหมายติว เพิ่ม เติม อัพเดท ใน ห้องติว ปิด fb. Online

Flash Drive
Flash Drive

USB flashdrive เปิดรับชม และ ติว
ทบทวนได้ด้วยตัวเอง

ติวสด
คู่มือ&ชีท

คู่มือชีทประกอบการติวเฉพาะ ตำแหน่ง

อัตราค่าติว

แสดงบัตร/ หลักฐาน ศิษย์ แอ๊ค

อัตราค่าติวปกติ

2,900บาท

2,990 บาท

บุคคลทั่วไปไม่เคยติวหรือสั่งซื้อคู่มือกับแอ๊คกรุ๊ป

ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป

2,500บาท

2,990 บาท

แสดงบัตร/ หลักฐานศิษย์แอ๊ค

ศิษย์เก่าแนะนำมา

2,700บาท

2,990 บาท

แสดงบัต/หลักฐานศิษย์แอ๊ค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่รอให้บริการมากกว่า –

ID LINE : @actgroup

หรือ โทร. 02-077-4215,081-445-1423,062-670-5447

ID LINE @actgroup

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป

ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 51/3 หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
– สะดวกในการสอบ-

ข้อสอบ กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย ภาค ข แนวข้อสอบ กรมอนามัย เฉลย แนวข้อสอบ กรมอนามัย 2564,2565 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ กรมอนามัย เฉลยข้อสอบ กรมอนามัย หนังสือ เตรียม สอบ กรมอนามัย หนังสือ คู่มือ กรมอนามัย หนังสือ สอบ กรมอนามัย ข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย หนังสือ เตรียม สอบ กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564,2565 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมอนามัย หนังสือ เตรียม สอบ กรมอนามัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2564,2565 แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หนังสือ คู่มือ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอนามัย หนังสือ เตรียม สอบ กรมอนามัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หนังสือ เตรียม สอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เฉลยข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมอนามัย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมอนามัย แนวข้อสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน แนวข้อสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2564,2565 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมอนามัย 2564,2565 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2564,2565 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ภาค ข แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เฉลย แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หนังสือ คู่มือ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมอนามัย หนังสือ เตรียม สอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หนังสือ เตรียม สอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เฉลยข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563