[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2563

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองบัญชาการตำรวจลันตบาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนชองพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานแปล(ล่าม)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานแปล(ล่าม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันดิบาล ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ อาคาร ๖ ชัน ๓ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022051824

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563