• ไม่มีหมวดหมู่

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรี่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจัางชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบด เฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัดรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎบัตราชการแทน และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๕๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๖ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหาร ส่วนกลางที่มิสำนักงานดั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ปฎิบัตราชการแทน ลำด้บที่ ๕ (๒) ดำเน้นการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช ตามประกาศข้อ ๖ และที่เพี่มเดิมตามที่ คพร.กำหนด ทุกขั้นตอนจึงประกาศวับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

ประเภท :

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (โรงพยาบาลสุรนทร์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรนทร์ โรงพยาบาลสุรนทร์ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น ๘ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563