[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

ก.ค.ศ.เห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนครูแรกบรรจุ 15,000 บาท

แชร์ให้เพื่อน

ศึกษาธิการ– ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาทสำหรับครูผู้ช่วย และปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รวมทั้งปรับร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ


 

 • เห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

 •  

  ที่ประชุมเห็นชอบร่างบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับอัตราเงินเดือนเป็น 15,000 บาท นั้น จะใช้หลักการคือ เงินเดือน +เงินค่าครองชีพ=15,000 บาท

   
   
  ภาพ นวรัตน์ รามสูต

   ร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่นี้ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

   1) คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,770 บาท

   2) ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท

   3) ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท

   4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท

   5) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท

   6) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท

   7) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท

  ั้งนี้ ร่างบัญชีดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังและตกเบิกให้ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะส่งเรื่องดังกล่าวนี้ให้ รมว.ศธ.นำเสนอ ครม.ต่อไป ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิมจำนวน 76,049 คน

 • ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเงินครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการชดเชยผลกระทบโดยจะปรับฐานเงินเดือนให้สอดรับร่างบัญชีเงินเดือนฯ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เห็นชอบเช่นเดียวกันด้วย

     
     
     
     
     

  • เห็นชอบปรับร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ …) พ.ศ….

  ซึ่งเป็นการปรับแก้ไข เพื่อให้กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากเดิมมีการกำหนดในเรื่องการกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ.กำหนดบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบช่วงแล้ว

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563