ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ชุดที่ 6

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รวมข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชุดที่ 6

พบกับชุดถัดไปในวันพรุ่งนี้ 07.00 น.

1 รัฐสภามีกี่คณะกี่คน
1. 2 คณะ 480 คน 2. 1 คณะ 750 คน
3. 2 คณะ 570 คน 4. 2 คณะ 700 คน
2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 2. ที่ดิน ทรัพยากร
3. คนทำงาน 4. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
3. ผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ
1. สส. 2. สว.
3. สนช. 3. สส.และ สว.
4. การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตราเป็นกฎหมายใด
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวง
5. การโอนกระทรวง 2 กระทรวง โดยไม่เพิ่มอัตราตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างมารวมกันให้ตราเป็นกฎหมายใด
1. พระราชบัญญัติ 2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง 4. ประกาศกระทรวง
6. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ปลัดสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นการ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ
1. กรุงเทพมหานคร 2. อบจ.
3. เทศบาล 4. อบต.


Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP