[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มิ.ย. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มิ.ย. 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัคีรสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นั้น

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร” และที่กระดานประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร วช.2

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนกงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 – 11 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563