ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข จพ.การเงินและบัญชี-นักวิชาการเงินและบัญชี

แชร์ให้เพื่อน
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

เตรียมพร้อม

ติวสอบท้องถิ่น ภาค ข.

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ

อ.กษิระ – อ. วันนรัตน์ – ปลัดศุภวัฒน์

ติวเข้มสุดฝีมือ กับภาค ข.
ระยะเวลาการติวและ ทำแบบทดสอบ
แก้ไขจุดบกพร่อง ประมาณ 7 เดือน
สอบมิใช่แค่ติด แต่ต้องบรรจุรอบแรก
รอบต้นๆเท่านั้น

🔳สถาบันติวแอ๊คกรุ๊ป◾️
พิชิตผลเลิศสอบท้องถิ่น 62
➖รอบเพิ่มเติม➖
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
อ. กษิระ-อ. วันนรัตน์-ป.ศุภวัฒน์
มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
☑️คอร์สภาค ก
☑️คอร์สภาค ก.+ ภาคข.
☑️พิชิตการสอบท้องถิ่น 62

✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
✖️✖️ทุกตำแหน่งต้องสอบ✖️✖️
รอบการสอบเพิ่มเติม จับจุด จับข้อสอบเก่า จับดัก- เก็ง
4หัวข้อสอบแอ๊คกรุ๊ปย่อย 6 ประเด็นติวเพื่อความแม่นยำ เหนือคู่แข่ง
1. ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล
2. กฎหมายในการปฎิบัติราชการ
3 ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
มิใช่แค่เพียง “ผ่าน “แต่ต้อง” เหนือ”
อ. กษิระ-อ. วันนรัตน์-ป.ศุภวัฒน์
มุ่งมั่นให้ท่านได้รับ
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
(1). คู่มือสรุปแนวข้อสอบ&เอกสาร ประกอบการติว
(2) Flash Drive(FD) 📌เปิดรับชมทั้ง ภาพ/เสียง เสมือนมาฟังติวสด ทบทวนซ้ำได้ตลอด
(3). ฟรี!!! สิทธิเข้าติวสด 📌ที่จังหวัดต่างๆ ทุกศูนย์ที่แอ๊คกรุ๊ป ( นำคู่มือ เอกสาร บัตรติว บัตรประชาชน มาแสดงวันติว)
(4)ได้เข้าติวสด และดู คลิปวีดีโอ ในห้องติวlive on net ภาค ก . รับชมผ่านทางfb live 📌ตาม ตารางนัดหมายเน้นการทบทวน และอัพเดทข้อมูลเป็นสำคัญ

ครบชุดภาค ก.เพียง 3,990 บาท
➖➖➖➖➖➖➖
▪️ศิษย์เก่าแอ๊คกรุ๊ป / สิทธิโค้ช
ชำระเพียง3,510 บาท
▪️ศิษย์เก่าแนะนำมา
ชำระ เพียง3,790 บาท

🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳

คอร์สเจาะข้อสอบ ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
◽️◽️◽️◽️◽️◽️

🔳นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1. พระราชบัญญัตวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561
2. . พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่ สมัครสอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่ง ที่สมัครสอบ

***อัตราค่าติว***
Facebook live& Flash drive
เพียง 5,000 บาท
ศิษย์เก่า/ สิทธิโค้ช
4,000 บาท
ศิษย์เก่า แนะนำมา 4,500 บาท

สุดคุ้ม ดีที่สุด สมัครควบรวม
❤️❤️ Gorgeous gifted❤️❤️
( กอเจียซ กิฟเต็ด)
สมัครควบรวม ก+ ข เพียง 7,490 บาท
**ศิษย์เก่า/ สิทธิโค้ชควบรวม**
เพียง 6,390 บาท
**ศิษย์เก่าแนะนำมา**
เพียง 6,990 บาท
สอบถาม ไอดีไลน์. @actgroup
062-670-5447
089-816-7804
081-445-1423

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ โอนเงินเรียบร้อยส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail satabunact@gmail.com หรือ LINE ID: @actgroup

กรุงไทย เลขที่ 869-014-2703 สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด รามคำแหง
กสิกรไทย เลขที่ 023-842-7924 สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 044-283-4861 สาขาหัวหมาก
กรุงเทพ เลขที่ 192-424-2660 สาขา สวนสยาม
ทหารไทย เลขที่217-201-6483 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 262-1-29817-7 สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการมากกว่า)

Facebook Comments
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP