งานใหม่ล่าสุด!!

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

Instruction : Read the following passage and select the best answer Q.16-220

 

More and more cars are being manufactured and sold all over the world. However, when these vehicles are not being driven, they must be parked. People park at the curb in one or two rows, on sidewalks, in driveways, in public parking garages and wherever they think they can get away with it. Yet there are never enough parking spaces available. Studies have shown that most cars remain parked 22.5 hours a day. The parking situation is getting critical. herefore, it’s time to take up unconventional parking ideas. For 30 years our firm has been manufacturing mechanical auto – park systems that allow several cars to be parked, taking up only one conventional parking space.

 

 

 

 1. This paragraph is most likely to be the ………. of a longer text.
 2. introduction                                      2.   conclusion
 3. body                                                  4.   Summary

 

 1. The problem mentioned in the paragraph is …………. .
 2. sales of motor vehicles
 3. lack of parking space
 4. complicated vehicle manufacturing process
 5. mechanical car-park systems

 

 1. The writer’s purpose is to ……………. .
 2. complain about traffic jams
 3. criticize drivers who park illegally
 4. inform the public about parking areas
 5. promote a new parking system

 

 1. The phrase “wherever they think they can get away with it”
 2. anywhere they please                       2.   somewhere safe from thieves
 3. in a shady spot                                 4.   only in legal parking areas

 

 1. The word “it”.(line 4) refers to ………… .
 2. staying in the same space for 22.5 hours
 3. illegal parking
 4. careless driving
 5. taking up more than one space

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction :  Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate

                 Expression to complete the dialogue (item 1-5)

Mailing a package

A :     I’d like to send this package to California

B :     ……..1………?

A :     Special Delivery

B :     Okay. ……..2…….. It weight 11 ounces. That’ll be $3.85 for special delivery.

A :     ……..3…….. .

B :     You can send it First Class for $2.25.

A :     ……..4……..?

B :     First Class takes five days. Special delivery takes two days.

A :     Send it First Class please, and I’d also like a book of stamps.

B :     ………5……..$6.50 total.

 1. 1. In what way do you want                   2.   Do you need Special Delivery
 2. Can you tell me how to send it          4.   How do you want to send it

 

 1. 1. What is the weight of it?                    2.   I’ll weigh it
 2. We can’t take heavy parcels             4.   Can you weight?

 

 1. 1. I don’t want to pay at all                    2.   That’s expensive
 2. Can you reduce                                4.   Please change the price

 

 1. 1. How long does it take                       2.   How much time it takes
 2. Does it take too long a time              4.   Long time

 

 1. 1. I want                                                2.   Please pay
 2. That’ll be                                           4.   The price

 

 1. Today, bottles and cans in stores are carefully …………. to prevent air and germs From getting inside.
 2. sealed                                               2.   screened
 3. guarded                                            4.   limited
 4. Last week a severe earthquake struck southern California. One thousand people Died, but 15,000 …………
 5. emptied                                             2.   survived
 6. slept                                                  4.   separated
 7. The ladies in the beautiful Indian ………… Over there are from Sri Lanka.
 8. costumes                                          2.   customs
 9. traditions                                           4.   Appearances
 10. A good government must ……….. the well-being of its citizens.
 11. look forward to                                  2.   Look after
 12. look for                                             4.   Look through
 13. The bomb explosion in a village school in Yala was a (n) ……….. As many as fifteen youngsters were killed.
 14. incident                                             2.   phenomenon
 15. tragedy                                             4.   Occurrence

 

 1. Paul is ………. in all kinds of sport.
 2. interest                                             2.   Interested
 3. interestingly                                      4.   Interesting
 4. There was a ………. noise last night. Did you hear it ?
 5. loud                                                  2.   loudly
 6. loudness                                           4.   very loudly
 7. Sometimes, driving at night can be very …………
 8. danger                                              2.   dangers
 9. dangerous                                        4.   dangerously
 10. My uncle finds walking in the countryside very …………
 11. relax                                                 2.   relaxed
 12. relaxation                                          4.   relaxing
 13. All the children in that class are …………. .
 14. intelligent                                          2.   intelligently
 15. so intelligently                                   4.   intelligence

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563