. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 3

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 3
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 3

คำสั่ง จงเรียงประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์

 

 1. 1. และอัญมณีที่หลายคนรู้จักกันดีคือพลอย
 2. ทั้งทรัพย์สินบนดินและทรัพย์สินในดิน
 3. จันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
 4. กล่าวคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิด
 5.   234 1            2.   2 14 3              3.   32 4 1              4.   31 4 2

 

 

 

 

42     1. วรรณคดีแต่ละเรื่องล้วนถ่ายทอดทัศนคติของผู้คนในยุคนั้น ๆ

 1. อันสอดคล้องกับคติทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
 2. วรรณคดีถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า
 3. ไม่เพียงเท่านี้วรรณคดียังสอดแทรกวิถีชีวิด คติสอนใจ
 4. 3 124                  2.   2 3 1 4             3.   2 413               4.   3 1 4 2
 5. 1. เมื่อร่างกายขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง
 6. มักสังเกตได้จากความผิดปกติทางกายภาพ
 7. ร่างกายก็จะแสดงอาการผิดปกติ
 8. สารอาหารแต่ละชนิดล้วนมีความสำคัญต่อร่างกาย
 9. 2 13 4                 2.   4 1 3 2             3.   3 21 4              4.   4 12 3

 

 1. 1. ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวาย การเอารัดเอาเปรียบหรือการกดขี่ข่มเหง
 2. มนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่
 3. เพื่อให้คนในสังคมได้ปฏิบัติตาม และทำให้สังคมเกิดความสงบ
 4. สังคมจึงต้องสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
 5. 2 1 4 3                2.   4 3 2 1             3.   2 1 34              4.   4 1 2 3

 

 1. 1. ทั้งมนุษย์ยังละเลยในการที่จะสร้างธรรมชาติขึ้นมาทดแทนธรรมชาติที่สูญเสียไป
 2. ส่วนหนึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์ ที่มีความต้องการไม่รู้จักจบสิ้น
 3. ท้ายสุดมนุษย์ก็เป็นผู้รับกรรมจากการกระทำของตน
 4. ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
 5. 4 231                  2.   4 2 1 3             3.   4 3 1 2             4.   34 21

 

คำสั่ง    จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลัก

 

 1. 1. ผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินไปมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามินได้
 2. ผิวหนังของผู้สูงอายุจะหย่อนสมรรถนะในการสร้างวิตามิน
 3. ชาวบ้านปลูกฝ่ายและครามเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นด้วย
 4. การทอผ้าและยอมผ้าด้วยครามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านสืบต่อกันมาหลายช่วยอายุคน

 

 1. 1. รัฐบาลได้วางนโยบายแล้วมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนในภูมิภาค
 2. อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวในกรุงเทพน้อยลงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในเขตปริมณฑล
 3. อุตสาหกรรมในภูมิภาคส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนของผู้ประกอบการซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนใน                           ท้องที่นั้นนั้น
 4. แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ                             ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

 

 1. 1. คนทั่วไปมักจะคิดกันว่าปัญหาฝ่าเกิดจากสภาพภายนอกต่าง ๆ รอบตัว
 2. ฝ่าเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อม หรือเสียสมดุลภายในร่างกาย
 3. ขณะที่รักษาฝ้าอาจเกิดภาวะหน้าแดง แสบร้อนที่ผิวรุนแรง ผิวหน้าลอก
 4. การรักษาฝ้าจากภายในทำได้โดยการเพิ่มภูมิต้านทานแก่ผิวและสุขภาพ
 5. 1. สนามส่วนใหญ่ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลัน
 6. ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ก้นทะเลลึกเท่าไหร่ ความเร็วในสึนามิก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น
 7. คือทะเลทั่วๆ ไปมีความเร็วประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่คลื่นสึนามิมีความเร็วพอๆ กับ             เครื่องบินพาณิชย์
 8. สึนามิจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำทะเลในปริมาตรมหาศาล ถูกผลักดันให้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมใน                        แนวดิ่ง อย่างกะทันหัน

 

 1. 1. สถานการณ์ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
 2. การใช้เครื่องเป่าลมเป่ามือให้แห้งเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกสุขอนามัย
 3. ผู้ที่ล้างมือโดยแค่พรมน้ำบนมือแต่ไม่ถูสบู่ ถือว่าล้างมือโดยไม่ถูกสุขลักษณะ
 4. ผู้ที่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแต่ไม่เช็ดมือให้แห้งจะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรคเพราะความเปียกชื้น

 

คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม

 

 1. วิทยาศาสตร์จะสนใจศึกษาความจริงในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการขนส่ง การพัฒนาด้านเครื่องอำนวยความสะดวก เป็นต้น ส่วนพุทธศาสนาจะเน้นการศึกษา ความจริงแห่ง จิตใจ ชีวิตที่มีความสันโดษ และความพอเพียงในสิ่งที่ควร สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด
 2. วิทยาศาสตร์มีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าศาสนาพุทธ
 3. วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากกว่าด้านจิตใจ
 4. ความแดกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา
 5. พุทธศาสนาเน้นการศึกษาด้านจิตใจเพียงอย่างเดียวมนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าแมลงก่อผลให้เกิดการ                      ตายของสัตว์กินแมลง ทำให้แมลงที่ได้สารเคมีน้อยลง ไม่ถึงกับตายมีโอกาสขยายพันธ์ที่ต้าน

สารเคมีได้ต่อไปและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิด ผลกระทบไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอื่นๆ

สรุปใจความได้ว่า

 1. ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต
 2. สิ่งมีชีวิดในระบบนิเวศอาจถูกทำลายได้
 3. ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกทำลายได้
 4. มนุษย์เป็นผู้ทำลายภาวะสมดุลของระบบนิเวศ

 

 

 

 

 

 

 1. ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะคนไทยเป็นคนที่มีความ

เกรงอก เกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ามามีอำนาจทางการเมือง และขาดความสามารถใน

การทำงานเป็นกลุ่ม สรุปใจความได้ว่า

 1. ประชาธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
 2. ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
 3. โครงสร้างทางสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตย
 4. อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย
 5. ความคิดเรื่องสหกรณ์เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้ แต่ก็มีผู้นำความคิดเรื่องสหกรณ์ ได้ผลดี ในเศรษฐกิจแบบนายทุนนิยมหลายแห่ง ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
 6. สหกรณ์เป็นอุดมคติของประเทศสังคมนิยมและใช้ได้ไม่เหมาะกับประเทศทุนนิยม
 7. สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แต่บางประเทศเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ผลดี          3.         สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม แต่ขัดกับระบบเศรษฐกิจ                    แบบทุนนิยม
 8. สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบสังคมนิยมด้วย

 

 1. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบครั้งนี้คงไม่กระทบกระเทือนต่อผู้บริโภค มากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังพอเพียงกับความต้องการประชาชน           ภายในประเทศ ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
 2. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลนแต่ไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
 3. ในอนาคตความต้องการน้ำมันพืชในประเทศจะลดลง
 4. ความต้องการของน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
 5. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช

 

 1. ได้มีการนำเอาระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเป็นเวลา ถึง 60 – 70 ปีแล้ว แต่การบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดำเนินไม่สมบูรณ์ เรียบร้อย             ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
 2. ระบบคุณธรรมล้มเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย
 3. ระบบคุณธรรมไม่เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย
 4. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยต้องใช้ระบบคุณธรรมให้มากขึ้น
 5. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยังไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่แท้จริง

 

 

 

 

 1. การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นไป อย่างปกติ          ร่างกายเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิต้านทางไม่เจ็บป่วย สรุปใจความได้ว่า
 2. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันการเป็นโรค
 3. การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจะทำให้มีภูมิต้านทานโรค
 4. สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะทำให้ภูมิต้านทานลดลง
 5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี

 

 1. สภาพการแข่งขันธุรกิจการค้าปลีกไทยปัจจุบันพบว่า กระแสการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภค เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยซื้อสินค้าในดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคใน           ซุปเปอร์สโตร์มากขึ้นเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดและราคาถูกกว่า สรุปใจความได้ว่า
 2. ผู้ประกอบการค้าปลีกกลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภาวะขาดทุน
 3. สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มดีพาร์ดสโตร์มีคุณภาพและราคาสูงกว่ากลุ่มซุปเปอร์สโตร์
 4. ธุรกิจกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ประสบผลสำเร็จมากกว่ากลุ่มดีพาร์ตเมนต์สโตร์เพราะสะดวกและ                             ประหยัด
 5. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์มากกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์
 6. คนเราจะรู้สึกมีพลังขึ้นทันทีถ้ากินอะไรหวานๆ เพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ให้สูงขึ้นชั่วคราว แต่ถ้าระดับน้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ มีอาการปวดหัว      คลื่นไส้ อ่อนเพลีย จุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความนี้คือข้อใด
 7. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของน้ำตาล
 8. ให้ความรู้เกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเส้นเลือด
 9. เตือนให้ระวังไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
 10. เดือนให้ระวังโทษที่อาจเกิดจากการไม่กินน้ำตาล
 11. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความหมายเพียงการขายส้ม การแสดง ฟ้อนรำดนตรีประจำเผ่าหรือท้องถิ่น การจัดพิธีแต่งงานให้ชมหรือเป็นแรงงานในโรงแรมและรีสอร์ตหรู ของนายทุนเท่านั้น ข้อความนี้ทรรศนะของผู้เขียนคือข้อใด
 12. ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
 13. ชาวบ้านมีส่วนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้หลายแบบ
 14. ชาวบ้านเป็นตัวประกอบย่อยที่ช่วยเหลือนักธุรกิจการท่องเที่ยว
 15. ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย การแสดงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 3

เรื่องล่าสุด