[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -8 มี.ค. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -8 มี.ค. 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เจาะข้อสอบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 14 มาตรา 50 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 2 (2) ข้อ 3 ประกอบกับบันทึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 009.161/16681 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 อนุัติให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงออกประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

คอร์สติวเข้มสอบตำรวจ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

อัตราว่าง : 1,000 อัตราคุณวุฒิ :  ม.ปลาย (ม.6) , ปวช.


หน่วยรับสมัคร
 1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์  022872012
 2. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 021419889
 3. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 021340841-3
 4. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 034318997
 5. ตรจคนเข้เมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 038252751-4
 6. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เขตอุดม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044212997-8
 7. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 042249982-3
 8. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053201756
 9. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 056881518
 10. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 075611097
 11. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 074257019

ตำแหน่ง: รวม1,000อัตราชาย/หญิงบุคคลภายนอก,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,สงขลา,สมุทรปราการ,อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2562

สอบวันที่: 9 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 9 ก.พ. 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563