[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ 6 มี.ค. -20 มี.ค. 2562 รวม 256 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ 6 มี.ค. -20 มี.ค. 2562 รวม 256 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาและเลือสกรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 20 ตำแหน่ง 86 อัตรา

1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 2 อัตรา
11) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
13) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
14) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
15) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 6 อัตรา
17) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
18) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
19) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
20) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 57 อัตรา

1) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
5) ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
7) ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 3 อัตรา
8) ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
9) ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 3 อัตรา
10) ตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา

1.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 113 อัตรา

1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 45 อัตรา
2) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 41 อัตรา
3) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 12 อัตรา
4) ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 9 อัตรา
5) ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา
6) ตำแหน่งคนงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม256อัตรา,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยโภชนากร,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับรถบัส,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานวิทยุ,ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างก่อสร้าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 256
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. – 20 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563