[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -28 ก.พ. 2562

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -28 ก.พ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกรจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ           

1. อายุไม่เกิน  40 ปี         

2. วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

ลักษณะงาน        

1. จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

2. จัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามมติคณะกรรมการยา

3. ปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกไปแล้วให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

4. ดำเนินงานเรื่องการขออุทธรณ์ต่อคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว

5. จัดทำบันทึก/หนังสือ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 15,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน    

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ                             

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน 2 ใบ                   

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ                    

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ      

ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน  สำนักยา  อาคาร 4 ชั้น 5  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ตำแหน่ง: นิติกรจัดจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563