[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
 • ไม่มีหมวดหมู่

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก.

แชร์ให้เพื่อน

แจกฟรี!!

แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก.

แนวข้อสอบภาค ก. กทม. สำหรับเตรียมสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่คัดกรองโดยแอ๊คกรุ๊ป โดยจะเป็นส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่าคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย การจะสังเกตว่าแนวข้อสอบนี้เป็นภาค ก. ของ กทม. จริงๆ หรือเป็นแนวข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ. หรือหน่วยงานอื่น คงมีเพียงศิษย์แอ๊คกรุ๊ปเท่านั้นที่ทราบ

คอร์สติวสอบ กทม. ภาค ก.&ข.

ตัวอย่างบางส่วน

ข้อ 1 2 10 0 10 15 4………..

 1. 2
 2. 4
 3. 5
 4. 8
 5. 20

ถ้า 2*3 = 4

3*12 = 48

ดังนั้น 2*? = 45

 1. 14
 2. 12
 3. 10
 4. 17
 5. 18

ปัจจุบันมีการนำเอาผักตบชวามาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น นำมาสับต้มผสมอาหารเลี้ยงหมูและนำไปปลูกในแหล่งน้ำเสียเพื่อให้รากผักตบชวากรองให้เป็นน้ำดี เช่นที่บึงมักกะสัน นอกจากนี้ยังนำมาหมักเป็นปุ๋ย และใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำหัตถกรรม เครื่องจักรสาน เช่น กระเป๋า กระบุง ตะกร้า ฯลฯ ซึ่งแต่ก่อนนั้นผักตบชวาเป็นเพียงวัชพืชที่สร้างปัญหากีดขวางการจราจรทางน้ำ และยังทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน จนต้องระดมกำลังขจัดผักตบชวา

ข้อ 41. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด?

 1. ปัญหาแหล่งน้ำ
 2. พืชที่ไม่ต้องการ
 3. วิธีขจัดผักตบชวา
 4. หัตถกรรมจากผักตบชวา
 5. ประโยชน์ของผักตบชวา

ข้อ 42. ข้อใดมิใช่ผลของการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์

 1. ลดวัชพืชน้ำ
 2. สร้างอาชีพใหม่
 3. ทำให้มีรายได้เพิ่ม
 4. ช่วยระบายน้ำเสีย
 5. ช่วยลดมลพิษทางน้ำ

ข้อ 43. ข้อความนี้ใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบใด?

 1. การเปรียบเทียบ
 2. การเป็นเหตุและผล
 3. การอธิบายตามลำดับชั้น
 4. การเป็นเหตุและผล
 5. การนิยามและยกตัวอย่าง

ข้อ 44. ข้อใดมิใช่วัชพืชน้ำ

 1. จอก
 2. แหน
 3. สาหร่าย
 4. ตะใคร่น้ำ
 5. หญ้าแห้วหมู

ข้อ 45. คำว่า “ขจัด” ในข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด?

 1. ปราบ
 2. ขับไล่
 3. ต่อต้าน
 4. ทำให้สิ้นไป
 5. ทำให้เสียหาย
Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563