[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -4 ธ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -4 ธ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง อาศัยอำนาจตามมาตรา 78 มาตรา 85 และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 8611/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศษลปกครองนำมาใช้โดยอนุโลมและคำสั่งสำนักงานศาลปคกรอง ที่ 506/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน สำนักงานศาลปกครองจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563