[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561

แชร์ให้เพื่อน

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ. โดยถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน
คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด สำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ ดดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10
คุณวุฒิ ปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และ ระดับ 4-9 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 4-9
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ประจำปี 2561

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บริหารทีม ระดับ 10
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์,พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์,กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นDigitalBanking,กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่,กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่,พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง,พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน,ผู้ชำนาญการ,พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ,พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต,ผู้บริหารทีม,พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563