[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -30 พ.ย. 2561 รวม 43 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -30 พ.ย. 2561 รวม 43 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และในตำแหน่งสายงานการสอน และสนับสนุนการสอนที่ว่างอยู่ เพื่อขึ้นบัญชีไว้รอเรียกบรรจุแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง และสำรองไว้ กรณีตำแหน่งว่างเนื่องจากพนักงานจ้างลาออกหรือตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการและตามความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสั้งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจหน้าที่ความับผิดชอบและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพ และให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญ๊่ปุ่น
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกประติมากรรม
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบัส)
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม43อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ธ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563