[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2561 รวม 100 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2561 รวม 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนสายงานสัสดี

หลักฐานการสมัครสอบ

นำมาให้คณะกรรมการตรวจในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

  1. วุฒิการศึกษา สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ)
  3. หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) (จริง 1, สำเนา 2 ฉบับ) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3) ที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน (สำเนา 2 ฉบับ)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาคนละ 2 ฉบับ)
  5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) (สำเนาคนละ 2 ฉบับ)
  6. หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

ตำแหน่ง: รวม100อัตรา,นายทหารประทวนสายงานสัสดี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 10 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563