ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

คอร์สติวสอบท้องถิ่น ภาค ข. โยธา,เครื่องกล,ไฟฟ้า,สุขาภิบาล

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมพร้อม

ติวสอบท้องถิ่น ภาค ข.

โยธา-เครื่องกล-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ

นำทีมบรรยยายโดย ผอ. มานิตย์- ผอ. เป็ดทีมวิศวกร กองช่าง. เข้มสุดขีด ภาคกฎหมาย บรรยายโดย อ. กษิระ- อ. วันนรัตน์

ติวเข้มสุดฝีมือ กับภาค ข.
ระยะเวลาการติวและ ทำแบบทดสอบ
แก้ไขจุดบกพร่อง ประมาณ 7 เดือน
สอบมิใช่แค่ติด แต่ต้องบรรจุรอบแรก
รอบต้นๆเท่านั้น

แก่นสาระการบรรยาย

แก่นที่ 1 กฎหมายที่ต้องทราบ
ต้องทราบทุกคน. เข้มทุกจุด อ. กษิระ- อ. วันนรัตน์

 1. พระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขถึงปัจจุบัน& กฎกระทรวง ที่เกควรทราบ
 2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลลภาพและคนชรา พ.ศ2548
 3. พ.ร.บ. ผังเมือง
 4. พ.ร.บ. ขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 5. พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขถึงปัจจุบันและ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 6. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 7. พ.ร.บ. โรงงาน. พ.ศ.2535 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

แก่นที่ 2 แยกกลุ่ม

กลุ่มโยธา ผอ. มานิตย์- ผอ. เป็ด

 1. ความรู้งานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณงานโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางวิศวกรรมและงานทดสอบ
 3. ความรู้การสำรวจงานเพื่อการก่อสร้าง
 4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่องานก่อสร้าง
 5. ความรู้การทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
 6. การดำเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 7. อื่นๆ ตามประกาศสอบและเพิ่มเติมควรทราบ

กลุ่มเครื่องกล ผอ. เป็ด – อ. สมุทร

ตอนที่ 1 บรรยายพร้อมชีทประกอบ

 1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ
 3. ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติคและไฮโดรลิกส์
 4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์
 6. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น

ตอนที่ 2 Handbook& ภาพรวมข้อสอบ

 1. กลศาสตร์วิศวกรรม
 2. คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 3. อุณหพลศาสตร์
 4. กลศาสตร์ของไหล
 5. ความแข็งแกร่งของวัสดุ
 6. ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและผลิต การอำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ติดตั้ง ประเมิน ทดลอง ทดสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสุขาภิบาล อ .ชัยฤทธิ์

ตอนที่1 บรรยายพร้อมชีทประกอบ

ความรู้สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 Handbook และภาพรวมข้อสอบ

 1. ความรู้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การวางแผนโครงสร้าง งานระบบ งานสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบน้ำทิ้ง เป็นต้น
 2. การวิเคราะห์ระบบ และคำนวณโครงสร้างเพื่อประกอบตั้งงบประมาณ

🔳🔳กลุ่มไฟฟ้า🔳🔳. อ. นันทพร
ตอนที่1📌บรรยายพร้อมชีทประกอบ
(1) ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์
(2)ความรู้พื้นฐานดิจิทอลแลคอมพิวเตอร์
(3) ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง มอร์เตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ
(4)ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใข้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
(5) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่2📌Handbook& ภาพรวมข้อสอบ
(1) มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าในประเทศไทย
(2)ความรู้การออกแบบระบบไฟฟ้า
(3)ความรู้ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
(4) ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
(5)ออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
(6)ระบบไฟฟ้าและสัญญานในอาคาร
(7) การอนุรักษ์พลังงาน

ท่านจะได้รับ

 • การติวสด Live on stage และ การนัดหมายเสริมเฉพาะเรื่อง live on net หรือ รับชม VDO บันทึกการบรรยายผ่านทาง facebook
 • DVD
  ** การติวlive on stage บรรยายที่ สถาบันแอ๊คกรุ๊ป 2229/3-5 รามคำแหง51/3 กทม.

อัตราค่าติวภาค ข. ปกติ 6,000 บาท
ศิษย์เก่าลดพิเศษ เพียง 5,000 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมาเพียง 5,500 บาท

💌 พิเศษสุด 💌
กอเจิซ กิฟเต็ด (GG)
(GORGEOUS Gifted)

สมัครควบรวม ก.+ข.
เพียง 7,890 บาท
(ปกติ = 9, 900 บาท)


สิทธิพิเศษ!! สมัคร ควบรวม ก+ ข

ศิษย์เก่า…หรือใช้สิทธิ โค้ช/โค้ชอาวุโส
เพียง 7,390 บาท

ศิษย์เก่าแนะนำมา เพียง 7,690 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!! แบ่งชำระได้!!
แสดงบัตรติว หรือ หลักฐานศิษย์เก่า ก่อนชำระ/โอนเงิน เพื่อรับส่วนลด


💛 สุดคุ้ม โดนใจ คนตั้งใจ ❤️

สมัคร ควบรวม ภาค ก+ ภาค ข.

เพียง 7,390 / 7,690 / 7,890 บาท

ที่สำคัญ แบ่งชำระได้ เพียงตามหาโค้ช แอ๊คกรุ๊ป ทาง facebook หรือใน line@actgroup
โค้ชจอมรุจจิโรจน์ โค้ชกุ๊ก โค้ชหมอมายด์ โค้ชน้อง โค้ชอาวุโส พี่นิ่ม/โค้ชอาวุโส พี่ต้า

วิธีสมัคร

สนใจโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เพือสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ โอนเงินเรียบร้อยส่งหลักฐานการโอนมาทาง e-mail satabunact@gmail.com หรือ LINE ID: @actgroup

กรุงไทย เลขที่ 869-014-2703 สาขาย่อยเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด รามคำแหง
กสิกรไทย เลขที่ 023-842-7924 สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 044-283-4861 สาขาหัวหมาก
กรุงเทพ เลขที่ 192-424-2660 สาขา สวนสยาม
ทหารไทย เลขที่217-201-6483 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 262-1-29817-7 สาขาถนนรามคำแหง

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 062-670-5447 หรือ ID LINE: @actgroup (แนะนำสอบถามทาง LINE จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการมากกว่า)

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP