[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

ด้วยสำนักการสอบสวนและนิติการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(1) และข้อ 6(2) (ก) แห่งประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค. ดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา แรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ละควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อัตรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ค่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญา และควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาท ต่อเดือน กำหนดการจ้าง 12 เดือน

จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 6 อัตรา

 

ตำแหน่ง: ลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน6ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง (วังไชยา))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กรมการปกครอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 17 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023569589

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563