[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง

แชร์ให้เพื่อน

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง ปี 62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเลิกรับ “นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง” ปี 62

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. สำนักงานกำลังพล ทำบันทึกข้อความถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2562

ใจความสำคัญคือ ให้ยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเพศหญิงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

จากบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ตร.อนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของ นรต.และ นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562

ตามหนังสือ รร.นรต. ด่วนที่สุด ที่ 0035.11/1692 ลง 11 ก.ค. 61 อนุมัติดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้สำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่า เข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จำนวน 280 อัตรา เข้าศึกษาต่อ รร.ตท. เพื่อจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ตามระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยใช้แนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ตามแนวทางที่ประชุมคณะกรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร (กศต.) และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งขอยกเลิกการจัดสรรอัตราในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต. และบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. จำนวน 280 อัตรา ตามที่ ตร. ได้เคยอนุมัติไว้ โดยไม่มีกำหนด และให้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย) ผู้สำเร็จการศกึษาขั้นมัธญมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่าเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 280 อัตรา แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

สกพ. ได้ดำเนินการเสนอ ตร. พิจารณาแล้ว ตร. มีบันทึกลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/11191 ลง 16 ส.ค. 61 อนุมัติการดำเนินการตามข้อ 4.2 รายละเอียดปรากฎตามสำเนาบันทึก ตร.

 

 

ตำแหน่ง: ยกเลิกรับนายร้อยตำรวจหญิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2561 – 22 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563