[recent_post_slider design="design-4" category="6481,5610" limit="30" dots="false" show_read_more="true" show_date="false" show_date="false" show_author="false" show_content="false" ]งานใหม่ล่าสุด!!
  • ไม่มีหมวดหมู่

แนวข้อสอบ กรมศุลกากร แจกฟรี!!

แชร์ให้เพื่อน

แนวข้อสอบกรมศุลกากร แจกฟรี สำหรับผู้เตรียมสอบกรมศุลกากร 2561

รูปแบบไฟล์ PDF แนวข้อสอบศุลกากร เพื่อทดสอบความพร้อมในการสอบกรมศุลกากร 2561

ตัวอย่าง บางส่วนของไฟล์ แนวข้อสอบศุลกากร พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ฟรี!! กลั่นกรองโดย อ.วันนรัตน์ โหด มันส์ ฮา คนเดิม ส่งไฟล์ให้ด้วยตัวเองเพื่อให้ท่านที่เตรียมสอบกรมศุลกากรได้ทราบสถานะความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมศุลกากร ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เตรียมสอบกรมศุลกากร ไม่มากก็น้อย แต่หากท่านที่ทดลองทำแล้วรู้สึกว่าหนักหนาสาหัส แอ๊คกรุ๊ปยินดีช่วยแบ่งเบาภาระการเตรียมสอบกรมศุลกากรให้ท่าน จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นยิ่งกว่าเบา ลดเวลาการเตรียมสอบ ไม่ต้องคลำหาข้อมูลเตรียมสอบแบบหว่านแห คอร์สนี้ยังเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความมั่นใจระดับ 10 เพราะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมศุลกากรต้องได้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องได้ขึ้นบัญชีลำดับต้นๆ จึงจะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการในกรมศุลกากร

จากอดีตกรมศุลกากรเปิดสอบทุกครั้ง แอ๊คกรุ๊ปก็ติวทุกครั้ง บางครั้งมีผู้เข้าติวมากกว่า 10,000 ท่าน ครั้งที่ติวที่ MBK HALL THE MALL บางกะปิ และที่ JJ MALL ครั้งนั้นกรมศุลกากรใจดีจัดสอบภาค ก. ให้ด้วย แต่ครั้งนี้ กรมศุลกากรจัดสอบเฉพาะภาค ข. หลักสูตรการสอบ ถ้าควานหากันเองก็คงลำบากไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าที่อ่านไปจะออกสอบหรือไม่ แนวข้อสอบที่มีขายตามท้องตลาดก็มีน้อย คอร์สติวกรมศุลกากรของแอ๊คกรุ๊ปอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่าน เพราะนอกจาก อ.วันนรัตน์ที่ชอบแอบไปดูขอสอบด้วยตัวเองในสนามสอบแล้ว ยังมี อ.กร ที่มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องติดต่อกับกรมศุลกากรบ่อยๆ มั่นใจได้ในความชำนาญและเชี่ยวชาญ ฝากคอร์สติวให้ลองพิจารณด้วยนะครับ ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสอบถามทาง Line @actgroup ส่วนท่านที่อยากลองทำแนวข้อสอบไฟล์สำหรับดาวน์โหลดฟรีลิงค์อยู่ล่าง..กว่า

คอร์สติวสอบกรมศุลกากร

  1. กรณีผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกนำเงินมาชำระค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มภายหลังการรับมอบของจากศุลกากรหรือการส่งออก นอกจากค่าภาษีที่ต้องเสียแล้วต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราเท่าใด

ก.  ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน                                                        ข.  ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ค.  ร้อยละ 1 ต่อเดือน                                                           ง.  ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

จ.  ร้อยละ 2 ต่อเดือน

  1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีอากรที่ใช้ในการส่งเสริมการส่งออก ณ ปัจจุบันการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ก.  คลังสินค้าทัณฑ์บน                                                        ข.  เขตปลอดอากร

ค.  เขตประกอบการเสรี                                                       ง.  ข้อ ก และ ข

จ.  สิทธประโยชน์สุทธินำกลับ

  1. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของเขตปลอดอากรไม่ถูกต้อง

ก.  ยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักรและของที่นำเข้าจากต่างประเทศและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ข.  ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร

ค.  ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่ปล่อยออกไปจามเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่าย

ง.  ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียม สำหรับสุรา ยาสูบและไพ่ที่ผลิตจากเขตปลอดอากร

จ.  เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

  1. เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย คือบริเวณที่มีความกว้างถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยเท่าใด

ก.  12 ไมล์ทะเล                                                                    ข.  24 ไมล์ทะเล

ค.  48 ไมล์ทะเล                                                                    ง.  96 ไมล์ทะเล

จ.  100 ไมล์ทะเล

  1. บุคคลใดที่ต้องรับผิดกรณีที่มีการกระทำผิดฐานลักลอบหรือหลีกเลี่ยงสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกทางไปรษณีย์

ก.  ผู้ที่มีชื่อเป็นผุ้รับของอันนำเข้ามา                                 ข.  ผู้ไปรับของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ค.  ผู้นำของไปทำการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์                                ง.  ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งของอันจะส่งออกไป

จ.  ถูกทุกข้อ

  1. ข้อใดหมายถึงทางที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ขนส่งของได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นนอกจากทางอนุมัติ

ก.  ทางอนุมัติเฉพาะคราว                                                    ข.  ทางอนุมัติชั่วคราว

ค.  ทางอนุมัติให้เฉพราะคราว                                            ง.  ทางอนุมัติให้ชั่วคราว

จ.  ผิดทุกข้อ

  1. อากาศยานลำใดออกจากสนามบินไปโดยไม่มีใบปล่อยอากาศยาน มีความผิดระวางโทษปรับเท่าใด

ก.  ไม่เกิน 10,000 บาท                                                        ข.  ไม่เกิน 20,000 บาท

ค.  ไม่เกิน 50,000 บาท                                                        ง.  ไม่เกิน 100,000 บาท

จ.  ไม่เกิน 200,000 บาท

แนวข้อสอบ กรมศุลกากร แจกฟรี!!

Facebook Comments

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563