แนวข้อสอบ Aptitude Test ความถนัดทางเชาว์ปัญญา

เป็นแนวข้อสอบเดียวกันกับที่มักจะชอบเรียกกันว่า Speed Test ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ การไฟฟ้า ประปา ได้จำได้ว่าเคยทำไว้นานแล้ว พอย้ายไปย้ายมาไฟล์ก็หาย แต่ดีที่ได้สำรองข้อมูลไว้ ก็เลยไปลองขุดมาให้ลองทดสอบทำกันดู ส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้สอบบ่อยๆ

แนวข้อสอบ aptitude test ความถนัดทางเชาว์ปัญญา

แนวข้อสอบ aptitude test ความถนัดทางเชาว์ปัญญา

ไม่ค่อยแน่ใจแต่เหมือนว่าก่อนหน้านี้จะมีเฉลยครบทุกชุด ให้ทำแบบออนไลน์ แต่พอเปิดดูปรากฎว่า มีเฉลยเฉพาะชุดแรกเท่านั้น ชุดอื่นๆ จะไม่มีเฉลย อย่างไรจะลองพยายามค้นดูอีกครั้ง ก็ดูเป็นแนวทางและลองฝึกทำดู อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีทิศทางในการเตรียมสอบกับแนวข้อสอบลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของธนาคาร รัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การโคนม เป็นต้น

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram