previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

อบต.จ.มหาสารคามจะเปิดรับสมัครสอบ (จัดสอบเอง)

สอบท้องถิ่น

อบต. ในจังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดสอบ สรุปตำแหน่งที่แต่ละ อบต. ดังกล่าวจะจัดสอบนะครับ

  • อบต.ปอพาน อ.นาเชือก ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ นักวิชาการศึกษา,นิติกร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • อบต.นาเชือก อ.นาเชือก ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • อบต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช ให้ชะลอไว้ก่อน (เนื่องจากกรรมการบางคนไม่เหมาะสมเพราะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) เห็นว่าเพื่อความโปร่งใส จึงให้เสนอรายชื่อให้ ก.อบต.ใหม่ในการประชุมครั้งหน้า)
  • อบต.หนองคู อ.นาดูน ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการเกษตร
  • อบต.หนองไผ่ อ.นาดูน ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา, นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่พัสดุ (ส่วนอีก 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่ธุรการ ยังไม่เห็นชอบ)

อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนะครับ อืมมมมมม..มติข้อ 2

อบต.จ.มหาสารคาม เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556  

22 เม.ย. 2556 –  อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู และหนองไผ่ อ.นาดูน แจ้งความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนังานส่วนตำบล โดยได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน…อ่านต่อ »