งานราชการที่น่าสนใจ

Read feed

งานราชการอัพเดต

Read feed

ติวสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ติวสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คอร์สติวพิชิตข้อสอบเด็ดขาด เตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ. EA) เน้นหนักเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ คอร์สไปรษณีรูปแบบ DVD พร้อมชีทเจาะเล็งเป้าข้อสอบ

DVD+ชุดคู่มือ กฎหมายการศึกษา

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

กฎหมายการศึกษา

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา เฉพาะกฎหมายการศึกษา สำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ

กำหนดการสอบตำรวจ 5,910 อัตรา

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

สอบตำรวจ

กองการสอบ ประกาศและเปิดระบบรับสมัครแล้วสำหรับการสอบตำรวจ 910 อัตรา บรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) ติดยศ ร.ต.ต.

โดยจัดสอบสำหรับบุคคลภายในก่อน 410 อัตรา

รับ สมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น

DVD+ชุดคู่มือ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

DVD พร้อมชุดคู่มือ แยกรายวิชา พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สำหรับเตรียมสอบงานราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

DVD พร้อมชุดคู่มือ รายวิชา หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งชุดมี 2 แผ่น เกือบ 6 ชั่วโมง สำหรับเตรียมสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานที่บรรจุหัวข้อ หลักบริหารจัดการ แผน นโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรการสอบ

DVD+ชุดคู่มือ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

DVD+ชุดคู่มือ เจาะเฉพาะ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ บริสุทธิ์ ไร้มีสิ่งเจือปน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงานที่บรรจุ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ไว้ในหลักสูตรการสอบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานใดๆ

แจกฟรี!! แนวข้อสอบตำรวจ (นสต.,ศชต.,กลุ่มงานเทคนิค)

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ข้อสอบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจแจกฟรี และคอร์สติวสอบตำรวจ ทั้งติวเข้มรูปแบบใหม่ ทั้งเข้ารับฟังการบรรยายสด พร้อมรับ DVD หลังติวสำหรับทบทวนเนื้อหา ทั้งกลุ่มงานเทคนิค และสายปราบปราม แต่หากท่านไม่มีเวลามาฟังการบรรยายด้วยตนเอง คอร์สติวทางไปรษณีย์ DVD+ชุดคู่มือ หรือ เฉพาะชุดคู่มือไม่มี DVD อาจจะเป็นคำตอบ โดย DVD จะแบ่งการจัดส่งหลังจากการบรรยายแต่ละสัปดาห์

**สมัครวันนี้พร้อมรับ DVD ก่อนเลย 7-8 แผ่น (แผ่นละประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นบันทึกการบรรยายสำหรับส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะทะยอยนำส่งต่อไป (เนื่องด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สยาว อาจจะมีการจัดส่งมากกว่า 2-3 รอบจึงจะครบโดส :lol: )

คอร์สเตรียมสอบ กรมสรรพากร (DVD/ชุดคู่มือ)

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

สอบกรมสรรพากร

กรมสรรพากรประกาศรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงานโดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-19 ก.ย. 57 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 9 ต.ค.57 เฉพาะผู้มีวุฒิ ปวส. และผ่านการสอบภาค ก. ก.พ. แล้ว

DVD+ชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์สำหรับสอบงานราชการ

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ติวสอบงานราชการ คอมพิวเตอร์

DVD พร้อมชุดคู่มือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสอบงานราชการทุกหน่วยงานที่ระบุความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรการสอบ ทั้งการบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างทุกประเภท

DVD+ชุดคู่มือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11

DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับเตรียมสอบงานราชการแบบแยกรายวิชา หัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สำหรับเตรียมสอบในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไว้ในหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ

DVD+ชุดคู่มือ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

โดย สอบภาค ก. ก.พ. เมื่อ .

ภาษาอังกฤษ สอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

DVD พร้อมชุดคู่มือ สำหรับสอบงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งชุดประกอบด้วย DVD จำนวน 5 แผ่น (แผ่นละ 2-3.5 ชม.) สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสมัครสอบงานราชการ และงานรัฐวิสาหกิจ

สดจากเว็บบอร์ด

เรื่องล่าสุด

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube