สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |ประกาศแล้ว!! ภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ 2559

"สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |ประกาศแล้ว!! ภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ 2559 สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ตำแหน่ง: ประกาศแล้ว!! ภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ 2559ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบ ภาค ก. ก.พ. :online  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2559สอบวันที่: 10 ก.ค. 2559ประกาศผลสอบ: 21 ต.ค. 2559ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่ลิงค์...

Read More

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

25 มิ.ย.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

"กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่...
Read More
25 มิ.ย.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป

"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิ...
Read More
25 มิ.ย.

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -20 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -20 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19250 บาท ประเ...
Read More
view all

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

no-image
"กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง: เจ้าพนั...
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
no-image
"กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป ก...
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป
no-image
"กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -20 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลป...
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -20 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง
no-image
"กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -11 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานประมง กรมประมง เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมงระดับก...
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -11 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานประมง
no-image
"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการอ...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
error: Content is protected !!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube