. . .

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -29 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -29 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -29 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าาที่ธุรการ (ชั่วคราวป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,520 บาท และอัตราค่าครองชีพ เดือนละ 1,765 บาท จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |รับสมัครผู้พิการ 632 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รับสมัครผู้พิการทุกประเภท ยกเว้น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ปี ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวม 632 อัตรา  เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 อัตรา และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 กิ่งกาชาดอำเภอๆ ละ 2 อัตรา อัตราจ้างเหมา 9,125 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

สมัครตั้งแต่วันนี้ ( 3 ตุลาคม) ถึง 14 ตุลาคม ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ chapternews.redcross.or.th หรือสอบถามโทร. 0 2256 4043-4

ตำแหน่ง: รับสมัครผู้พิการ 632 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,125-
อัตราว่าง: 632
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ก.ค. -2 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ อัตราเงินเดือนขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท และปริญญาโท 17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือนขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 2 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชติ อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,520 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. การรับสมัคร

 1. รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0 2256 4054, 08 9938 9155 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชกร
 2. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัคร ได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
 3. การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย

  1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
  2. สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://jobtrc.recross.or.th กรุณาระบุรายละเอียดในใบสมัครทุกช่องให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ชื่อตำแหน่งและหน่วยงานที่สมัครให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ (ต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมรูปถ่ายนำมาให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบให้ครบถ้วน)

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,520-17,570
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -25 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเวชภัณฑ์

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเวชภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก,พนักงานเลี้ยงเด็ก

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก,พนักงานเลี้ยงเด็ก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 8,750-8,800
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -16 ต.ค. 2558  เภสัชกร

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ **ต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ขั้นปริญญาตรี 15,060 บาท,ปริญญาโท 17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware Software Network & Security ดูแลงานภาพรวมของสภากาชาดไทย และการวางแผนบูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ติดตามการสำรองและจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย วิเคราะห์งานเบื้องต้น แก้ปัญหางานเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายดูแลโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure ระบบสารสนเทศองค์กร เก็บข้อมูลและจัดทำเอกสารต่างๆ งานพัสดุและครุภัณฑ์ IT จัดทำแผนงาน/โครงการ และดูแลงาน Project ประสานงานสรุปความก้าวหน้าและจำทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
4) มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้งาน Hardware Network & Security และ E-mail
5) มีความรู้ด้าน Infrastructure It และ Routing Protocol ต่างๆ
6) มีประสบการณ์ในการในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch
7) สามารถเขียนแผน/โครงการ Project base,Project Management จัดทำคู่มือเอกสารและรายงานต่างๆ ได้
8) มีความสามารถทักษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

…2/ประกาศวันที่ 25 ส.ค.58…

2. การรับสมัคร
2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
2.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 089-9389155 ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
2.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครลิงค์ด้านล่าง
2.1.3 การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
2.1.3.1) ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหาร งานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
2.1.3.2) สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th กรุณาระบุรายละเอียดในใบสมัครทุกช่องให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ (ต้องส่งให้ทันภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น) (เอกสารแนบต่างๆ ให้นำมาให้ในวันสอบให้ครบถ้วน)

2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

…3/ประกาศวันที่ 25 ส.ค.58…
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
9.1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 150 บาท
9.2) สำหรับผู้ที่สมัครทางระบบออนไลน์ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่ ณ ห้องสอบตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ ในวันที่สอบข้อเขียน ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 , 089-9389155 และ http://www.redcross.or.th หรือ http://hrtrcs.com

5. วิธีการสอบแข่งขัน
5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

…4/ปรกาศวันที่ 25 ส.ค.58..
5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft Office และ Internet
5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้
และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

6. ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
6.1) อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
6.2) เงินค่าวิชาชีพฯ และค่าประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
6.3) สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -29 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)

เรื่องล่าสุด