. . .

คลิปติวสอบตำรวจ (ภาษาอังกฤษ) ล่าสุด!!

ACTGROUP > คลิปติวฟรี!! [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > คลิปติวสอบตำรวจ (ภาษาอังกฤษ) ล่าสุด!!
ติวสอบงานราชการ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คลิปติวจริง หมายถึงติวในคอร์สติวเข้ม และเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีเอกสารประกอบ เพราะไม่ได้บันทึกจากการบรรยายคอร์สติวฟรี บรรยายโดย อ.วันนรัตน์ สำหรับน้องๆ ที่เตรียมสอบข้าราชการตำรวจ ที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557

เป็นส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 12 คลิป น้องที่เตรียมสอบข้าราชการตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น นสต. หรือ กลุ่มงานเทคนิค ลองดู/ฟัง การบรรยายชุดนี้ได้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แน่นอน และหากน้องท่านใดที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายคอร์สติวเข้มสามารถดูรายละเอียดโดย  คลิกที่นี่

ในการสอบครั้งนี้หลักสูตรการสอบทั้ง นสต. และ กลุ่มงานเทคนิค มีส่วนที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย ตามหลักสูตรการสอบในประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ มีส่วนของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ ทดสอบความรู้เกียวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น นสต.  หรือ กลุ่มงานเทคนิค ที่มีรายละเอียดการสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เหมือนกัน ทั้งจำนวนและเนื้อหาที่ทดสอบ

คลิปที่ 1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > คลิปติวฟรี!! [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > คลิปติวสอบตำรวจ (ภาษาอังกฤษ) ล่าสุด!!

เรื่องล่าสุด