previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างตำแหน่ง: 610 อัตรา,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,พยาบาลปริญญา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์,วิศวกร,,,
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 610
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปี 2560

อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2560

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
 • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

อ่านต่อในประกาศฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2560
สอบวันที่: 2 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ม.ค. -22 ม.ค. 2559 |รวม 689 อัตรา หลายตำแหน่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดยสมัครทางระบบ Online ดังนี้

อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น . ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลา โดยสมัครได้เพียง

อัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

การตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th

สำหรับผู้ที่ กฟผ. ให้ส่งเอกสารตามที่กำหนดเพิ่มเติม สามารถส่งเอกสารได้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ

กำหนดทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

**การสมัครงานเพื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***

ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)
การตั้งชื่อไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (Mb)

แผนที่และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอบ TOEIC (กรุงเทพฯ) (ใช้ผลคะแนน TOEIC ที่ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) TOEIC Icon

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-4365311,02-4364387,02-4364388

ตำแหน่ง: รวม 689 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 689
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  02-4365311,02-4364387,02-4364388
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5-12, -15-22 ม.ค. 2559  อัตราภูมิภาค-อัตราทั่วไป (อย่างไม่เป็นทางการ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ประจำปี 2559

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 โดยได้ปรับปรุงในเรื่อง ผลคะแนนทดสอบ TOEIC จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และหากไม่เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ระดับคุณวุฒิ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม ผลคะแนน TOEIC
 ปวช. – ปวส.

 ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ในวันที่สมัคร

ไม่น้อยกว่า 2.50   –
 ปริญญาตรี

ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

ในวันที่สมัคร

ไม่น้อยกว่า 2.50 

ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

มีอายุไม่เกิน 2 ปี

นับถึงวันที่สมัคร

ปริญญาโท – ปริญญาเอก

ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์

ในวันที่สมัคร

          *ในกรณีที่ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา ผ่านการทดสอบข้อเขียนของ กฟผ. ในเบื้องต้น กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ผู้สมัครจะต้องทดสอบ TOEIC ใหม่ และนำผลคะแนนมายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

          ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

                    1. อัตราภูมิภาค หมายถึง  ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร โดยกำหนด  รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 12 มกราคม 2559

                    2. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2559

          ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้วไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

          เอกสารประกอบการสมัคร

                    1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

                    2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้ายและหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และ ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ กฟผ. ภายในเวลาที่ กฟผ. กำหนด

                    3. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญา ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

                    4. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราภูมิภาคจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร

                    5. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

                        ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

                        ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัครต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยการให้ออก

หมายเหตุ

          1. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให้ตรวจสอบหลักสูตรของท่านว่าสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได้หรือไม่

          2. เอกสารประกอบการสมัครให้จัดทำเป็นไฟล์

             (1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)

             (2) ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นนามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 200 กิโลไบต์ (kb)

          3. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติที่จะรับสมัคร รวมทั้งการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

          4. ปี 2559 กฟผ. กำหนดทดสอบข้อเขียนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

          การสรรหาบุคลากรของกฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้

**********************

“ด้วยปรากฏว่า มีคณะบุคคลจัดทำและจำหน่ายแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. โดยใช้โฆษณาที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นชุดคำถามและคำตอบของข้อสอบในปีที่ผ่านๆ มา ขอแจ้งให้ทราบว่า กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสอบ หรือจำหน่ายแนวข้อสอบดังกล่าว การทดสอบของ กฟผ. ดำเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด”


 

ตำแหน่ง: อัตราภูมิภาค-อัตราทั่วไป (อย่างไม่เป็นทางการ)
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ 17 -21 ส.ค. 2558  หลายตำแหน่ง

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 178
ปฏิบัติงานที่: 4 ภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •