การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ก.ย. -10 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ก.ย. -10 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ประกอบข้อ 5 ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกต่างประเทศ กองกลาง ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีคุณสมบัติดังประกาศ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram