Currently browsing tag

สอบท้องถิ่น รับสมัคร

สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ฐรายได้,พนักงานผลิตน้ำประปา

“สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา เปิดรับสมัครสอบ 15 ก …

สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ม.ค. -15 ก.พ. 2559 |สอบเปลี่ยนสายงาน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบข้ารา …

สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -29 ต.ค. 2558  ครูผู้ช่วย 60 อัตรา 20 วิชาเอก (ครูเทศบาล)

“สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบข้ารา …

สอบท้องถิ่น อบต. จ.อุดรธานี –  หลังปลด 192 พนง.ตำบลอุดรธานี เหลือ อบต.9+4 แห่ง เปิดสอบได้ยึดระเบียบปี 58

“สอบท้องถิ่น อบต. จ.อุดรธานี –  หลังปล …

สอบท้องถิ่น อบต.หนองบัวละคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย บัดนี้ –  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักบริหารงานคลัง,นักบริหารการศึกษา

“สอบท้องถิ่น อบต.หนองบัวละคร เปิดรับสมัครสอบ …

สอบท้องถิ่น อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ย. -9 ต.ค. 2558  ครูผู้ช่วย 16 เอก 65 อัตรา (ครู อบจ.)

“สอบท้องถิ่น อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบข้าร …

สอบท้องถิ่น เทศบาลหนองโสน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -14 ก.ย. 2558  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

“สอบท้องถิ่น เทศบาลหนองโสน เปิดรับสมัครสอบ บ …

สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

“สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 …

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัค …

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  สอบเลื่อนระดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัว เปิดรับสมัครสอบ …

สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี

“สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราช …

สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

“สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้า …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram