Currently browsing tag

สอบ กระทรวงยุติธรรม 58

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ธ.ค. 2558 |นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

“กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 …

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -03 ก.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบริหารจัดการงานยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่งานคลัง

“กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชกา …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram