ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Tagged: สมัครงาน สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา

สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ก.ค. -13 ส.ค. 2558  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (สอบเปลี่ยนสายงาน)

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ก.ค. -13 ส.ค. 2558  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (สอบเปลี่ยนสายงาน)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครสอบ 15 -23 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ,ผู้ช่วยครู

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครสอบ 15 -23 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ,ผู้ช่วยครู

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 15 -21 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จพ.ส่งเสริมการท่องเที่ยว จท.ธุรการ จท.พัสดุ จท.โภชนาการ ช่างไฟฟ้า และอีกหลายตำแหน่ง

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 15 -21 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จพ.ส่งเสริมการท่องเที่ยว จท.ธุรการ จท.พัสดุ จท.โภชนาการ ช่างไฟฟ้า และอีกหลายตำแหน่ง

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP