ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Tagged: สมัครงาน สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลหนองโสน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -14 ก.ย. 2558  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สอบท้องถิ่น เทศบาลหนองโสน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -14 ก.ย. 2558  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP