previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ป้ายกำกับ: งานราชการ แม่ฮ่องสอน

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.พ. -21 ก.พ. 2559 |ครูผู้ช่วย 12 อัตรา (สพป. เขต 2)

“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ก.พ. -21 ก.พ. 2 […]

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ม.ค. -15 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 […]

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -26 ธ.ค. 2558 |ครูผู้สอน

“สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานร […]

สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี

“สอบท้องถิ่น อบต.แม่โถ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 […]

สอบท้องถิ่น อบต.บ้านกาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ครูผู้ช่วย

“สอบท้องถิ่น อบต.บ้านกาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ […]

อบต.แม่อูคอ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการศึกษา

“อบต.แม่อูคอ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. […]

สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

“สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชกา […]

สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี

“สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ […]

สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา

“สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชกา […]

สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

“สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชก […]