Currently browsing tag

งานราชการ อยุธยา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -17 ส.ค. 2558  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 15 -21 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จพ.ส่งเสริมการท่องเที่ยว จท.ธุรการ จท.พัสดุ จท.โภชนาการ ช่างไฟฟ้า และอีกหลายตำแหน่ง

“สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัค …

อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 15 -21 มิ.ย. 2558  ผู้ช่วยครู,นักวิชาการสวนสาธารณะ,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,จท.ธุรการ,จท.พัสดุ,จท.โภชนาการ,ช่างไฟฟ้า,ฯลฯ

“อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ 15 -21 …

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -19 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัค …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram