Currently browsing tag

งานราชการ ชุมพร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัค …

จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 ก.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,

“จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 ก.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -15 ก.ย. 2558   เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก …

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -19 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัค …

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram