previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นิติกร/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า (ถึง 11 มี.ค.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 […]

 •  
  2.8K
  Shares
 • 2.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสถิติ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (ถึง 25 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

กรมการแพทย์: นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล (ถึง 16 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่: นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์ (ถึง 25 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: 7เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ถึง 12 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู: เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,บรรณารักษ์ (ถึง 4 มี.ค.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]