previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย: นักนิคการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 23 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]

กรมการแพทย์: พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถึง 17 ก.พ.)

กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110 […]

โรงพบาบาลพะเยา: นิติกร นักโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพยาบาลวิชาชีพ (ถึง 17 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ด้านบริหารงานบุคคล ด้านสารสนเทศ ด้านวิชาการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี และด้านเลขานุการ (ถึง 21 ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราช […]